Εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ

Εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ
Εντυπωσίασε η πρόταση του γραμματέα της Οφθαλμολογικής Εταιρίας Κρήτης κ. Γιώργου Παπαμαστοράκη
“Να γίνει το Ηράκλειο Διεθνές Οφθαλμολογικό Κέντρο”

READ THE FULL ARTICLE
2018-10-16T13:42:51+00:00