Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την παιδική όραση από τον οφθαλμίατρο κ. Παπαμαστοράκη Γιώργο .

Ο Οφθαλμίατρος Παπαμαστοράκης Γιώργος μιλά στο Life & health και την Αγάπη Πεχυνάκη στο TV CRETA για την παιδική όραση.