Εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ

Εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ
Εντυπωσίασε η πρόταση του γραμματέα της Οφθαλμολογικής Εταιρίας Κρήτης κ. Γιώργου Παπαμαστοράκη
«Να γίνει το Ηράκλειο Διεθνές Οφθαλμολογικό Κέντρο»

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ
2018-10-17T08:49:37+00:00