Εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ

Εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ
Εντυπωσίασε η πρόταση του γραμματέα της Οφθαλμολογικής Εταιρίας Κρήτης κ. Γιώργου Παπαμαστοράκη
“Να γίνει το Ηράκλειο Διεθνές Οφθαλμολογικό Κέντρο”

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ