Εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ

Εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ
Εντυπωσίασε η πρόταση του γραμματέα της Οφθαλμολογικής Εταιρίας Κρήτης κ. Γιώργου Παπαμαστοράκη
«Να γίνει το Ηράκλειο Διεθνές Οφθαλμολογικό Κέντρο»

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ