all

Η οφθαλμολογική εξέταση των παιδιών είναι πολύ σημαντική .

Ο έγκαιρος εντοπισμός  προβλημάτων όρασης στα παιδιά μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας, γιατί τα παιδιά ανταποκρίνονται καλύτερα στη θεραπεία όταν αυτά έχουν διαγνωστεί νωρίς .

Για τον λόγο αυτό , οι οφθαλμίατροι συνιστούν...

Τα συμπτώματα που απαιτούν άμεση εξέταση  από το γιατρό είναι :
▪  Λευκή κόρη του ματιού.
▪  Ξαφνική διόγκωση ή πτώση του βλεφάρου , που συνοδεύεται από  ερυθρότητα του ματιού.
 ▪  Διάταση του  κερατοειδή στο ένα ή και στα δύο μάτια.
 Άλλες καταστάσεις , οι οποίες δεν...

Βρείτε  χρόνο για να εξηγήσετε στα παιδιά σας  τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης των ματιών τους .

Βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας γνωρίζει ότι  θα κληθεί από το γιατρό να κοιτάξει και να αναγνωρίσει κάποια αντικείμενα. Αυτά  μπορεί να είναι εικόνες , γράμματα , ή φωτεινά σχήματα  ...

Τα μωρά θα πρέπει να είναι σε θέση να δουν όπως οι ενήλικες , σε ότι αφορά τη δυνατότητα να εστιάζουν , την έγχρωμη όραση και την αντίληψη του βάθους από την ηλικία των 6 μηνών .

Για να εκτιμηθεί κατά πόσον τα μάτια του μωρού σας αναπτύσσονται φυσιολογικά , ο γιατρός συνήθως θα...

Για τα παιδιά μεταξύ των ηλικιών 3 έως 5 , ο γιατρός  θα προβεί σε κλινική εξέταση των ματιών, προβολή αριθμών η γραμμάτων σε πίνακα (οπτότυπο)  , προβολή  εικόνων ,  ή  το " παιχνίδι με το γράμμα E " και πώς είναι στραμμένο. Έτσι  ελέγχει την οπτική οξύτητα του παιδιού και  την ικανότητα να δει...

Εκτός από την μυωπία , υπερμετρωπία και τον αστιγματισμό , κοινά προβλήματα όρασης των παιδιών είναι :
Τεμπέλικο μάτι ( αμβλυωπία )

Eίναι μια κατάσταση κατά την οποία υπάρχει διαφορά στην οπτική ικανότητα μεταξύ των δύο οφθαλμών...

Το κύριο σημείο της εξέτασης είναι να ελεγχθεί η όραση  δηλαδή πόσο καλά το παιδί μπορεί να διαβάσει ένα γράφημα εξ αποστάσεως .

Να θυμάστε ότι ο έλεγχος  της όρασης σε μικρή ηλικία είναι ζωτικής σημασίας για να εξασφαλίσει στο παιδί σας  τις οπτικές δεξιότητες που απαιτούνται για να έχει...

Eye exams for children are very important. Early identification of a child's vision problem can be crucial because children often are more responsive to treatment when problems are diagnosed early.

 Therefore, ophthalmologists recommend all children should undergo an evaluation to detect...

Symptoms that require immediate attention from a physician are:

▪    A white pupil

▪    Sudden swelling or drooping of a lid, accompanied by a red eye

▪    Enlarged cornea in one or both eyes

Other conditions, which are not as urgent but still require attention by a...

Make time to sit down and explain what will happen during your child's eye exam. Make sure your child knows that he or she will be asked to look at and identify objects for the eye doctor. These could be pictures, letters, or shapes of light on the wall. Explain also that the eye doctor may put...

Babies should be able to see as well as adults in terms of focusing ability, color vision and depth perception by 6 months of age. To assess whether your baby's eyes are developing normally, the doctor typically will use the following tests:

▪Tests of pupil responses evaluate whether the...

For children between the ages of 3 and 5, the eye doctor will conduct a physical exam of the eyes and also do vision screenings using eye chart tests, pictures, letters, or the "tumbling E game", which tests the child's visual acuity, or ability to see form and detail of objects. The "tumbling E...

In addition to nearsightedness, farsightedness and astigmatism, common vision problems of schoolchildren include:

Lazy eye (amblyopia)

It’s a condition in which there is unequal vision between the two eyes despite using corrective measures such as glasses. It can...

The main point of the screening is to check distance vision-how well the child can read a chart .

Remember that appropriate vision testing at an early age is vital to insure your child has the visual skills he or she needs to perform well in school.

A child who is unable to see...

Τι είναι η οφθαλμική επέμβαση laser ;

Η διαθλαστική επέμβαση laser προσφέρει μια εναλλακτική λύση στα γυαλιά και στους φακούς επαφής με τη διόρθωση της όρασης. Μπορεί να διορθώσει μυωπία, υπερμετρωπία και αστιγματισμό αλλάζοντας το...

What is Laser Surgery for the Eyes?
Refractive laser surgery now offers an alternative to glasses and contact lenses in correcting vision. It can correct myopia (nearsightedness), hyperopia (farsightedness) and astigmatism by changing the shape of the cornea with a cold...

Specialized LASIK Eye Surgery with Monovision

After the age of forty, we all will begin to lose the ability to accommodate or focus the lens of our eye. This is a universal phenomenon and not caused by any disease or illness.
When the ability to...

Μετά την ηλικία των 40 σε όλους ο φακός του ματιού αρχίζει να χάνει την ικανότητα του να προσαρμόζει ( εστιάζει ). Αυτό είναι αναμενόμενο φαινόμενο και δεν είναι κάτι το παθολογικό ούτε προκαλείται από κάποια ασθένεια. Όταν η ικανότητα προσαρμογής χάνεται, σημαίνει ότι τα μάτια δεν μπορούν να...

RISKS & BENEFITS

BENEFITS OF LASIK
 • You can have clear, natural or improved vision
 • LASIK is quick and virtually painless
 • Most patients are able to see clearly without glasses and/or contacts
 • We use
 • ...

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ LASIK

·         Μπορείτε να έχετε - σχεδόν άμεσα - μια καθαρή, φυσιολογική ή ακόμα και βελτιωμένη όραση.
·         Η Lasik είναι μια γρήγορη και ουσιαστικά χωρίς πόνο διαδικασία.
·...
Το υαλουρονικό οξύ που είναι το πλέον διαδεδομένο δερματικό εμφύτευμα, είναι ένα φυσικό υδρόφιλο συστατικό του δέρματος.
Είναι συνήθως προϊόν βιοτεχνολογίας ή λαμβάνεται ως εκχύλισμα φυσικών ουσιών. Έτσι ως φυσικό προϊόν δεν δημιουργεί κανένα απολύτως πρόβλημα αλλεργίας ή...
Depending on the type of facial wrinkles that you wish to smooth, other types of non surgical injections may be used either alone or in conjunction with BOTOX® Cosmetic.
Wrinkles may be grouped into two types—dynamic wrinkles—those that form when muscles contract...

What are dermal fillers?
A dermal filler is a substance which is injected into the skin to plump it up, make it firmer and smooth out lines and wrinkles.
We use synthetically produced non-animal products consisting of hyaluronic acid which is a natural chemical...

 

ΣΥΧΝΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ LASER ΣΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
 1.Ποιές είναι οι διαθλαστικές ανωμαλίες των οφθαλμών;
Η μυωπία, η υπερμετρωπία και ο αστιγματισμός
Μυωπία είναι η δυσκολία να δει κάποιος...

Pediatric ophthalmologists focus on the development of the visual system and the various diseases that disrupt visual development in children. Pediatric ophthalmologists also have expertise in managing the various ocular diseases that affect children. Pediatric ophthalmologists are qualified to...

Η οφθαλμολογική εξέταση ενός παιδιού πρέπει να γίνεται μόλις οι γονείς αντιληφθούν κάποιο πρόβλημα οράσεως ή στραβισμού ασχέτως ηλικίας. Σίγουρα όμως όλα τα παιδιά πρέπει να ελέγχονται στην προσχολική ηλικία ώστε να διαγνωσθεί έγκαιρα κάποιο πρόβλημα και να διορθωθεί πριν το παιδί αρχίσει το...

Το Botox® είναι η εμπορική ονομασία της χημικής ουσίας Aλλαντική τοξίνη. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε  για τη θεραπεία νευρομυϊκών παθήσεων, όπως για παράδειγμα σε παιδιά με προβλήματα  κινητικότητας από εγκεφαλική παράλυση. Από τις πρώτες ενδείξεις ήταν η αντιμετώπιση της υπεριδρωσίας ορισμένων...
BOTOX® Cosmetic is a simple, nonsurgical, physician-administered treatment that can temporarily smooth moderate to severe frown lines between the brows in people from 18 to 65 years of age. It is the only treatment of its type approved by the Food and Drug Administration (FDA...

To γραφείο της LASER-EYE είναι στο Ηράκλειο, Κρήτης, Ελλάδα.

...

LASER-EYE is located at Heraklion Crete Greece

...

 Surgeon ophthalmologist George Papamastorakis graduated from the University of Crete and completed his specialization in Ophthalmology at “G. Papanikolaou Hospital” in Thessaloniki,Greece....

 Ο χειρουργός οφθαλμίατρος κ. Γεώργιος Παπαμαστοράκης τελείωσε την Ιατρική Σχολή  του Πανεπιστημίου Κρήτης και  έλαβε την ειδικότητα της Οφθαλμολογίας στο Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης.

...
THE DIFFERENCE IS OUR TECHNOLOGY
In keeping with our ongoing commitment to remain at the forefront of vision correction, the Laser Eye Center now offers the newest and most technologically advanced laser system, the ALLEGRETTO WAVE excimer laser. We are...

ALLEGRETTOWAVE® EYE-Q

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΜΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 Με πρωταρχικό στόχο να είμαστε στην πρώτη γραμμή της διόρθωσης των διαθλαστικών ανωμαλιών της...

ALLEGRETTO WAVE EYE-Q
We are proud to offer the newest and most technologically advanced laser system, the ALLEGRETTO WAVE EYE-Q excimer laser. This advancement in vision correction technology offers patients increased speed, accuracy and safety. In fact, the ALLEGRETTO...

ALLEGRETTO WAVE EYE-Q
Είμαστε περήφανοι που παρουσιάζουμε το πιο καινούργιο και πιο ανεπτυγμένο τεχνολογικά σύστημα laser, τo ALLEGRETTO WAVE EYE-Q excimer laser. Η  προηγμένη του τεχνολογία προσφέρει στους ασθενείς αυξημένη ταχύτητα στη...

The health of your eyes is critical and their safety a fundamental requirement. Therefore, WaveLight lasers come with a unique safety feature: PerfectPulse Technology ™. This sophisticated technology ensures that the entire treatment and each pulse of the laser beam are completely controlled....

1. Ασφάλεια

Η υγεία των ματιών σας είναι βασική και η ασφάλεια τους μια θεμελιώδης ανάγκη. Γι αυτό το λόγο, η WaveLight lasers παρέχει την τεχνολογία PerfectPulse . Η τεχνολογία αυτή εγγυάται ότι ολόκληρη η θεραπεία και ο κάθε παλμός από τη συσκευή του...
 FAQ

Read frequently asked questions about the laser refractive surgery such as:
What are eye refractive errors? What is Excimer Laser and how it works? What are the basic techniques of Laser refractive surgery? What is keratoconus? What causes keratoconus? What the symptoms of keratoconus?...

What exactly is BOTOX® Cosmetic?
BOTOX® Cosmetic is a purified protein produced by the Clostridium botulinum bacterium. It is a nonsurgical, physician-administered treatment that can temporarily reduce moderate to severe frown lines between the brows in people 18 to 65...

 1.  Ποιοι είναι οι λόγοι γήρανσης του δέρματος ;

Πρόκειται για μια σύνθετη διαδικασία όπου βασικό ρόλο παίζει η ηλικία (με κυτταρικές αλλαγές, εξάντληση των αποθεμάτων κολλαγόνου, μείωση των ορμονών ), η φυλή , ο ήλιος, διάφοροι άλλοι...

What is LASIK? What is the success rate? What is involved?
LASIK stands for Laser In Situ Keratomileusis. Kerato means the cornea, and simileusis is Greek for carving or sculpting. It is called in situ because surgeons work with the cornea while it is in the eye. This is a...

Τι είναι ο κερατόκωνος;

Πρόκειται για μια ασυνήθιστη κατάσταση στην οποία ο κερατοειδής του ματιού (το διαυγές πρόσθιο τμήμα του ματιού) γίνεται πολύ λεπτός και προβάλλει. Κυριολεκτικά σημαίνει: κερατοειδής που εμφανίζεται σε κωνικό σχήμα. Η παραμόρφωση αυτή μπορεί να...

Διαβάστε για συχνές απορίες για το laser στην διαθλαστική χειρουργική όπως : Ποιές είναι οι διαθλαστικές ανωμαλίες των οφθαλμών;.Τι είναι το ExcimerLaser και πώς δρα;Ποιες οι βασικές τεχνικές Laser διαθλαστικών επεμβάσεων;Τι είναι ο κερατόκωνος;Τι προκαλεί τον κερατόκωνο;Ποια είναι τα συμπτώματα...

Αρθρο του Χειρουργού Οφθαλμιάτρου Γεωργίου Παπαμαστοράκη στο περιοδικό Playboy σχετικά με την αντιμετώπιση του Κερατόκωνου και τη χρήση του Excimer Laser στη Διαθλαστική Χειρουργική.

Χρήσιμες πληροφορίες από το Χειρουργό Οφθαλμίατρο Γεώργιο Παπαμαστοράκη σχετικά με την επίδραση γενετικών παραγόντων στις Διαθλαστικές Ανωμαλίες και το Κερατόκωνο και τρόπoι αντιμετώπισης τους. Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Madame Figaro.  

Dry eye syndrome is not exclusive to people who have had refractive surgery, however, it has developed into the most common complication after lasik vision correction. Dry eye symptoms after LASIK occur as a result of the corneal nerves being cut during LASIK. As a consequence, there is an...

ΞΗΡΟΦΘΑΛΜΙΑ Το σύνδρομο της ξηροφθαλμίας δεν παρατηρείται μόνο σε ανθρώπους που υπεβλήθησαν σε διαθλαστική επέμβαση. Παρ΄ όλα αυτά όμως αποτελεί την πιο συχνή ενόχληση μετά από διόρθωση της όρασης με lasik. Τα ξηροφθαλμικά συμπτώματα μετά από την επέμβαση εμφανίζονται γιατί κατά τη...

Contact lenses and LASIK have many similarities in that for the millions of patients who are nearsighted, farsightedness or have astigmatism, both vision correction options can help achieve independence from the hassles and limitations of wearing eyeglasses. Eyeglasses have come a long way in...

Οι φακοί επαφής και η διαθλαστική επέμβαση LASIK παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες. Αποτελούν δύο βασικές επιλογές διόρθωσης της όρασης που συμβάλουν στην απαλλαγή εκατομμυρίων ασθενών με μυωπία, υπερμετρωπία ή αστιγματισμό από την ταλαιπωρία και τους περιορισμούς της χρήσης των γυαλιών. Tα...

Εντυπωσίασε η πρόταση του γραμματέα της Οφθαλμολογικής Εταιρίας Κρήτης κ. Γιώργου Παπαμαστοράκη 

"Να γίνει το Ηράκλειο Διεθνές Οφθαλμολογικό Κέντρο"

Πατήστε στη παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση για να διαβάσετε :

πηγή :...

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ . Εύκολα, γρήγορα και χωρίς νυστέρι.

Δείτε την πρωτότυπη δημοσίευση στο συννημένο αρχείο.

 

Μία πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη!

Δείγμα από 898 παιδιά, ηλικίας 10-15 ετών, επιλέχθηκε από δύο σχολεία πρωτοβάθμιας και δύο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε μια ελληνική πόλη (Ηράκλειο), και ένα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε μια πόλη της Βουλγαρίας (Στάρα...

Pediatric ophthalmologists focus on the development of the visual system and the various diseases that disrupt visual development in children. Pediatric ophthalmologists also have expertise in managing the various ocular diseases that affect children. Pediatric ophthalmologists are qualified to...

Η οφθαλμολογική εξέταση ενός παιδιού πρέπει να γίνεται μόλις οι γονείς αντιληφθούν κάποιο πρόβλημα οράσεως ή στραβισμού ασχέτως ηλικίας. Σίγουρα όμως όλα τα παιδιά πρέπει να ελέγχονται στην προσχολική ηλικία ώστε να διαγνωσθεί έγκαιρα κάποιο πρόβλημα και να διορθωθεί πριν το παιδί αρχίσει το...

Glaucoma is a condition that causes damage to your eye's optic nerve and gets worse over time. It's often associated with a buildup of pressure inside the eye. Glaucoma tends to be inherited and may not show up until later in life.

The increased pressure, called intraocular pressure, can...

Το γλαύκωμα είναι μια πάθηση που οδηγεί στην απώλεια της όρασης απροειδοποίητα. Στα πρώιμα στάδια της νόσου είναι δυνατόν να μην υπάρξουν συμπτώματα. Ειδικοί εκτιμούν ότι οι μισοί άνθρωποι που έχουν γλαύκωμα μπορεί να μην γνωρίζουν ότι νοσούν. Η απώλεια της όρασης προκαλείται από βλάβη στο...

Διεύθυνση LASER-EYE :

 • Ηράκλειο Κρήτης
 • Πλατεία Ελευθερίας 29 ,
 • Mέγαρο ΝΤΟΡΕ 2ος όροφος.
 • Τηλ .Φαξ .: 2810-245850.
 • e-mail : info@laser-eye.gr

Χειρουργεί : κ. Παπαμαστοράκης Γεώργιος
(...

LASER-EYE Address :

 • Plateia (square) Eleytherias 29
 • Megaro Ntore 2nd floor
 • tel.fax .: 0030-2810-245850.
 • e-mail : info@laser-eye.gr
 • Operates Dr.Papamastorakis George
  (Eye Surgeon)

Presbyopia, which literally means "old eyes", is a normal and expected consequence of the aging process. The crystalline lens within your eyes is composed of proteins. These proteins are soft and flexible when you are younger. Beginning as you approach your 40's presbyopia occurs as the protein...

Η πρεσβυωπία που κυριολεκτικά σημαίνει «ηλικιωμένα μάτια» είναι μια φυσιολογική και αναμενόμενη συνέπεια της γήρανσης. Οι κρυσταλλικοί φακοί εντός του ματιού περιέχουν πρωτείνες. Αυτές οι πρωτείνες είναι μαλακές και εύκαμπτες όταν είμαστε νεότεροι. Πλησιάζοντας τα 40 εμφανίζεται η πρεσβυωπία...

THE LASIK EXPERIENCE
Complimentary consultation
Your complimentary consultation is the first step. During this one-hour appointment you will have specific testing performed to assure that you are eligible for the laser treatment. The remainder of your...

Συμβουλευτική Επίσκεψη

Η συμβουλευτική επίσκεψη είναι το πρώτο σας βήμα. Η επίσκεψη αυτή είναι σχεδιασμένη για να σας βοηθήσει να καταλάβετε όλες τις παραμέτρους της διαδικασίας της Lasik. Θα σας δοθεί ένα ενημερωτικό φυλλάδιο καθώς επίσης προεγχειρητικές και...
PRK (Photo Refractive Keratectomy) vs LASIK (Laser-Assisted In Situ Keratosmileusis)
LASIK and PRK are two different (but similar) types of laser eye surgery. Both are grouped under the...
PRK (Φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή) vs LASIK (Ενδοστρωματικής κερατοσμίλευσης)
 
 
LASIK και PRK είναι δύο διαφορετικά (αλλά παρόμοια) είδη οφθαλμοχειρουργικής επέμβασης . Και οι  δύο είναι...

We are proud to offer the newest and most technologically advanced laser system, the ALLEGRETTO WAVE EYE-Q excimer laser. This advancement in vision correction technology offers patients increased speed, accuracy and safety. In fact, the ALLEGRETTO WAVE Eye-Q is one of the fastest excimer laser...

Με πρωταρχικό στόχο να είμαστε στην πρώτη γραμμή της διόρθωσης των διαθλαστικών ανωμαλιών της όρασης, το LASER-EYE προσφέρει το πιο καινούργιο και το πλέον  βελτιωμένο τεχνολογικά σύστημα laser -το  ALLEGRETTO WAVE ΕΥΕ-Q excimer laser. Είμαστε περήφανοι που προσφέρουμε στους...

Keratoconus is usually discovered during routine examinations at the opticians. It is a fairly uncommon condition that affects the cornea - the transparent window at the front of the eye. Due to its smoothly curved shape, the healthy cornea acts as a powerful lens bringing rays of light into...

Ο κερατόκωνος ανακαλύπτεται συνήθως κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης ρουτίνας από τους οφθαλμιάτρους. Είναι μια αρκετά ασυνήθιστη κατάσταση που επηρεάζει τον κερατοειδή- τον διάφανο εξωτερικό χιτώνα του ματιού. Εξ’ αιτίας του λείου καμπυλωτού σχήματος, ο υγιής κερατοειδής ενεργεί σαν ένας δυνατός ...

Είναι γεγονός ότι η φθορά του χρόνου επιφέρει ανεπιθύμητες αλλαγές στην εικόνα του ανθρώπου.
Τα μάτια αποτελούν το κυρίαρχο σημείο στο πρόσωπο και είναι φυσικό η φθορά που επιφέρει η γήρανση γύρω από τους οφθαλμούς να έχει άμεσο αντίκτυπο στην γενικότερη αισθητική όλου του προσώπου. Δεν...

Cosmetic Opthalmology can "turn back time" by reducing the appearance of wrinkles and lines, sun damage and sagging skin that can make your eyes look angry, sad or tired.We use BOTOX® injections and Filler materials.

Injectable fillers and Botox are often...

Η Διαθλαστική Χειρουργική εφαρμόζεται στη διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών, τη διόρθωση δηλαδή, της μυωπίας, της υπερμετρωπίας, του αστιγματισμού και της πρεσβυωπίας (με τη μέθοδο monovision), και αποσκοπεί να απαλλάξει το άτομο από την εξάρτηση των γυαλιών και των φακών επαφής.

Refractive surgery includes an array of modern surgical procedures designed to improve vision problems, often eliminating the need for corrective lenses. Glasses or contact lenses can correct most vision problems; however, when these are not the most practical solutions, refractive surgery...

ALLEGRETTO WAVE expands the boundaries of candidacy for LASIK. However, there are certain people who are less than ideal candidates for LASIK and ALLEGRETTO WAVE Eye-Q. These patients are encouraged to speak with their doctor to find the best vision correction...

Η τεχνολογία του ALLEGRETTO WAVE EYE-Q διευρύνει το ποσοστό των υποψηφίων για LASIK. Εν’ τούτοις , υπάρχουν βέβαια άνθρωποι που είναι λιγότερο ιδανικοί υποψήφιοι για τη LASIK και το allegreto wave eye-q. Αυτοί οι ασθενείς πρέπει να μιλήσουν με το γιατρό τους για να βρούν την καλύτερη επιλογή για...

The ability to see clearly is taken for granted by millions of people and for millions of others, seeing clearly has been possible only through the use of glasses or contact lenses. Advances in laser eye surgery have given countless individuals worldwide the choice to be free from the...

Πριν από λίγα χρόνια οι διορθωτικοί φακοί, τα γυαλιά δηλαδή και οι φακοί επαφής, ήταν οι μόνοι τρόποι διορθώσης των διαθλαστικών ανωμαλιών με συνέπεια το άτομο να είναι απόλυτα εξαρτημένο από αυτά για να βλέπει. Τώρα όμως η διαθλαστική χειρουργική μπορεί να μας απαλλάξει από αυτήν την εξάρτηση...