Εξοπλισμός

Με πρωταρχικό στόχο να είμαστε στην πρώτη γραμμή της διόρθωσης των διαθλαστικών ανωμαλιών της όρασης, το LASER-EYE προσφέρει το πιο καινούργιο και το πλέον  βελτιωμένο τεχνολογικά σύστημα laser -το  ALLEGRETTO WAVE ΕΥΕ-Q excimer laser. Είμαστε περήφανοι που προσφέρουμε στους ασθενείς μας με το ALLEGRETTO WAVE σύστημα laser. Η πρόοδος της τεχνολογίας στον τομέα της διόρθωσης της όρασης προσφέρει στους ασθενείς αυξημένη ταχύτητα, ακρίβεια και ασφάλεια. Το ALLEGRETTO WAVE Eye-Q είναι ένα από τα πιο τελειότερα συστήματα excimer laser σήμερα.

ALLEGRETTO WAVE ® EYE - Q ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΜΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Με πρωταρχικό στόχο να είμαστε στην πρώτη γραμμή της διόρθωσης των διαθλαστικών ανωμαλιών της όρασης, το...
ALLEGRETTO WAVE EYE-Q Είμαστε περήφανοι που παρουσιάζουμε το πιο καινούργιο και πιο ανεπτυγμένο τεχνολογικά σύστημα laser, τo ALLEGRETTO WAVE EYE-Q excimer laser. Η προηγμένη του τεχνολογία προσφέρει στους ασθενείς αυξημένη ταχύτητα στη διόρθωση...
1. Ασφάλεια Η υγεία των ματιών σας είναι βασική και η ασφάλεια τους μια θεμελιώδης ανάγκη. Γι αυτό το λόγο, η WaveLight lasers παρέχει την τεχνολογία PerfectPulse . Η τεχνολογία αυτή εγγυάται ότι ολόκληρη η θεραπεία και ο κάθε παλμός από τη συσκευή του laser...