Σχετικά

To γραφείο της LASER-EYE είναι στο Ηράκλειο, Κρήτης, Ελλάδα.

...

 Ο χειρουργός οφθαλμίατρος κ. Γεώργιος Παπαμαστοράκης τελείωσε την Ιατρική Σχολή  του Πανεπιστημίου Κρήτης και  έλαβε την ειδικότητα της Οφθαλμολογίας στο Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης.

...