Εξοπλισμός

ALLEGRETTOWAVE® EYE-Q

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΜΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 Με πρωταρχικό στόχο να είμαστε στην πρώτη γραμμή της διόρθωσης των διαθλαστικών ανωμαλιών της...

ALLEGRETTO WAVE EYE-Q
Είμαστε περήφανοι που παρουσιάζουμε το πιο καινούργιο και πιο ανεπτυγμένο τεχνολογικά σύστημα laser, τo ALLEGRETTO WAVE EYE-Q excimer laser. Η  προηγμένη του τεχνολογία προσφέρει στους ασθενείς αυξημένη ταχύτητα στη...

1. Ασφάλεια

Η υγεία των ματιών σας είναι βασική και η ασφάλεια τους μια θεμελιώδης ανάγκη. Γι αυτό το λόγο, η WaveLight lasers παρέχει την τεχνολογία PerfectPulse . Η τεχνολογία αυτή εγγυάται ότι ολόκληρη η θεραπεία και ο κάθε παλμός από τη συσκευή του...