Διαθλαστική Χειρουργική

Τι είναι η οφθαλμική επέμβαση laser ;

Η διαθλαστική επέμβαση laser προσφέρει μια εναλλακτική λύση στα γυαλιά και στους φακούς επαφής με τη διόρθωση της όρασης. Μπορεί να διορθώσει μυωπία, υπερμετρωπία και αστιγματισμό αλλάζοντας το...

Μετά την ηλικία των 40 σε όλους ο φακός του ματιού αρχίζει να χάνει την ικανότητα του να προσαρμόζει ( εστιάζει ). Αυτό είναι αναμενόμενο φαινόμενο και δεν είναι κάτι το παθολογικό ούτε προκαλείται από κάποια ασθένεια. Όταν η ικανότητα προσαρμογής χάνεται, σημαίνει ότι τα μάτια δεν μπορούν να...

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ LASIK

·         Μπορείτε να έχετε - σχεδόν άμεσα - μια καθαρή, φυσιολογική ή ακόμα και βελτιωμένη όραση.
·         Η Lasik είναι μια γρήγορη και ουσιαστικά χωρίς πόνο διαδικασία.
·...

Η πρεσβυωπία που κυριολεκτικά σημαίνει «ηλικιωμένα μάτια» είναι μια φυσιολογική και αναμενόμενη συνέπεια της γήρανσης. Οι κρυσταλλικοί φακοί εντός του ματιού περιέχουν πρωτείνες. Αυτές οι πρωτείνες είναι μαλακές και εύκαμπτες όταν είμαστε νεότεροι. Πλησιάζοντας τα 40 εμφανίζεται η πρεσβυωπία...

Συμβουλευτική Επίσκεψη

Η συμβουλευτική επίσκεψη είναι το πρώτο σας βήμα. Η επίσκεψη αυτή είναι σχεδιασμένη για να σας βοηθήσει να καταλάβετε όλες τις παραμέτρους της διαδικασίας της Lasik. Θα σας δοθεί ένα ενημερωτικό φυλλάδιο καθώς επίσης προεγχειρητικές και...
PRK (Φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή) vs LASIK (Ενδοστρωματικής κερατοσμίλευσης)
 
 
LASIK και PRK είναι δύο διαφορετικά (αλλά παρόμοια) είδη οφθαλμοχειρουργικής επέμβασης . Και οι  δύο είναι...